Sentinţa Tribunalului Militar Teritorial Bucureşti, 24 X 1953

TRIBUNALUL MILITAR TERITORIAL – BUCURESTI – Dosar Nr.2278/953. SENTINŢA  Nr.1234.- =================== Astăzi 24 octombrie 1953. Tribunalul Militar Teritorial Bucureşti compus conform art. 8 din legea Nr.7/952 din: – Preşedinte: Maior de Justitie [..] – Asesori populari: Maior [..] Maior [..] – Procuror Militar: Lt. Major de Just. [..] – Grefier: [..] S-a intrunit în şedinţa publică în scop de a judeca cauza privitoare pe: 11. – GHICA VLADIMIR,născut la 25 Decembrie 1875 în Constantinopole – Turcia, fiul lui Ioan Ghica (fost prinţ) şi Alexandrina, preot catolic, cu ultimul domiciliu în Bucureşti Str. Cpt. Demetriade Nr. 9-11. Trimişi în judecată după cum urmează: Dezbaterile au avut loc în şedinţa de la 24 Oct. 1953 câ… […]     Acuzaţii s-au prezentat în instanţă asistaţi de apăratorii lor după cum urmează: – Acuzaţii: Ghica Vladimir, Godo Mihai şi Sax Martin asistaţi de Av. Petrescu Dumitru. Pentru partea civilă – Banca E.P.R – s-a prezentat reprezentantul acesteia, Av. Baciu. Preşedintele a stabilit identitatea acuzaţiilor, care a consemnat în interogatoriul fiecăruia. Grefierul a făcut a făcut apelul martorilor propuşi în cauză. Au răspuns la apel martorii acuzării: Baltheizer Ioan, Alexandrescu Elena, Olteanu Gheorghe, Tofler Viorica, Rusu Valeria, Ana Borza şi Schubert Mişeline.- Martori în apărare nu au fost. După aceasta s-a dat citire actului de acuzare şi pi…lor din dosar, iar Preşedintele a procedat la interogarea acuzaţilor. S-a procedat apoi la audierea martorilor prezenţi, a caror depoziţii s-au consemnat în procese verbale aparte ca anexat la dosar.       Acuzarea luând cuvântul în replică asupra schimbărilor de calificare solicitate de acuzare, declară că-şi menţine concluziile sale şi se opune la schimbarea de calificare în...

Notă informativă, 22 X 1946

128/28 22 Octombrie 1946 Decin Nota D-ra Gavrilescu din Bucureşti, Str. Spătarului Nr.37, are o cameră de închiriat, care ar putea fi rechiziţionată, cu scopul de a fi instalat acolo un tânar sau o tânară din partea Serviciului. Chiriaşul sau chiriaşa ar putea urmări atât activitatea cât şi legăturile D-rei Gavrilescu cu Mgr. Ghika, Episcopul Suciu şi cercurile maniste.    D-ra Gavrilescu este o admiratoare şi fiică sufletească a Mgr-ului Ghika, fiind şi o fanatică catolică. Casa ei serveşte ca loc de întâlnire a monsegniorului cu alte persoane marcante, din lumea catolicilor si uniţilor. ——– Comunicat: – D-ului Dir....