Notă informativă, 1 XII 1947

566 1 decembrie 1947 Cl. A.1 N O T A Joi, 27 Noiembrie a.c., Între orele 18,30 – 19,30, Monsegniorul Ghika a ţinut in cancelaria parohiei Bisericii Unite din Str. Polonă 48, în faţa unui auditoriu de 3 – 4 persoane, o conferinţă cu subiect religios referitoare la “Apostolicitatea (acţiunea de răspândire a credinţei în rândurile lumii păgâne) Bisericei Romano – Catolice”. Acest subiect cred ca a mai fost tratat de Mgr. Ghika acum doi ani, tot in cadrul acţiunii de unire a tuturor românilor într-o singură credinţă. Nu s-a facut nici o aluzie politică. ——– Comunicat: – D-lui Cons. […] – D-lui […] – Subs....

Notă informativă, 14 XI 1947

14 Noiembrie 1947 Cl. A N. 237 N O T A Nunciatura si discursul radio-difuzat al Episcopului de Milano.În diferite cercuri din ţară se spunea că Papa ar fi ţinut un discurs în care ataca pe comunişti în termeni foarte vehemenţi, numindu-i duşmani ai civilizaţiei şi aplicându-li-se excomunicarea, etc. Era curios faptul că în cercurile catolice nu se prea menţiona acest discurs şi iată că ieri 13 Noembrie a.c., Monsegniorul Ghika, provocat de D-ra Gavrilescu de acum o săptămână şi după ce a luat lămuriri de la Nunciatură spunea: “Papa nu are nici o legătură cu discursul pronunţat de către Arhiepiscopul milanez. Acest discurs avea un caracter arhidiocesic (administrativ) şi privea pe cei din raza episcopatului de Milano. Este foarte rău când ordine cu caracter local iau interpretare greşită şi capătă o publicitate mondială. Explicaţia este următoarea: lângă Milano sunt nişte foburguri de lucrători şi mahalagii sceleraţi, care desgroapă mormintele spre a le jefui, pradă bisericile furând odoarele. Comunismul spiritual (nu materialist) şi...

Notă informativă, 10 IX 1947

10 Septembrie 1947 Ajutorul american pentru mănăstirile Văratic şi Agapia       Cu ocazia vizitei făcută în toamna anului trecut la mănăstirea Văratec de către mgr. Vladimir Ghika, când acesta s-a întâlnit cu mitrop. Irineu al Moldovei, când aceşti doi prelaţi au fost de acord că o apropiere între cele două biserici este posibilă, când Irineu i-a sărutat mâna şi „relicva” lui Ghika, la despărţire s-a dat o masă, la care au participat o parte din călugăriţe în frunte cu stareţa Lecea, marea admiratoare a mgr-ului. Mănăstirea Agapia – numai la 2 km. de Văratic – n-a fost vizitată în primul rând pentru motivul, că aceste două locaşuri se duşmănesc. Se crede că şi prof. Ştefănescu, care se afla în concediu la Agapia, a aranjat în aşa fel, ca să nu dea ochii cu Mgr-ul. La plecarea lui Ghika, stareţa Lecea s-a plâns de lipsuri, secetă, vremuri grele, de „oamenii regimului, care fac propagandă chiar în curtea mănăstirii, etc.” şi l-a rugat să aibă grijă şi de Văratec, ca să ajungă şi pe acele ajutorul american. Ajuns la Bucureşti, Mgr-ul a intervenit la Misiunea Americană, la nunţiul apostolic d’Ohara, la cercurile romano-catolice , etc. şi peste Ocean (U.S.A.) S-a început colectarea de daruri în cercurile catolice de acolo, destinate catolicilor din România, bântuită de secetă. S-a întâmplat însă, ca ajutorul să sosească după (trecerea) perimarea crizei şi iată că acum câteva săptămâni Mgr-ul este înştiinţat de Dl. Greceanu (însărcinatul cu distribuirea ajutoarelor de pe lângă Misiunea Americană din Bucureşti) că a sosit un nou ajutor american, însă intervine o modificare; Moldova are o recoltă satisfăcătoare în momentul de faţă,...

Notă informativă, 22 X 1946

128/28 22 Octombrie 1946 Decin Nota D-ra Gavrilescu din Bucureşti, Str. Spătarului Nr.37, are o cameră de închiriat, care ar putea fi rechiziţionată, cu scopul de a fi instalat acolo un tânar sau o tânară din partea Serviciului. Chiriaşul sau chiriaşa ar putea urmări atât activitatea cât şi legăturile D-rei Gavrilescu cu Mgr. Ghika, Episcopul Suciu şi cercurile maniste.    D-ra Gavrilescu este o admiratoare şi fiică sufletească a Mgr-ului Ghika, fiind şi o fanatică catolică. Casa ei serveşte ca loc de întâlnire a monsegniorului cu alte persoane marcante, din lumea catolicilor si uniţilor. ——– Comunicat: – D-ului Dir....