Gânduri pentru fiecare zi

Gânduri pentru fiecare zi, de Vladimir Ghika, pref.: pr. Ioan Ciobanu. Broşură ce conţine gânduri culese din scrierile Monseniorului Vladimir Ghika, repartizate pentru fiecare zi a anului Din grădina gândurilor scrise de Prinţul Monsenior Vladimir Ghika, care a trăit şi a murit ca un sfânt şi martir al credinţei în Dumnezeu, al dragostei faţă de aproapele şi al Bisericii Catolice (25.12.1873 – 17.05.1954) am cules un buchet de gânduri cu un balsam divin pentru cei care l-au cunoscut direct sau indirect, din mărturia celor care i-au fost aproape şi din roadele apostolatului său, cât şi pentru cei care nu-l cunosc în nici un fel şi vor avea ocazia de a-l cunoaşte. Pentru cei care vor citi aceste gânduri, îl rog pe Bunul Dumnezeu să-i învrednicească cu o trecere a zilelor binecuvântate de haruri, căci învăţătura pe care o găsim în fiecare zi, o putem considera adevărate sclipiri de haruri, scântei strălucitoare şi sfinte pentru viaţă, adevăruri şi sfaturi înţelepte şi inspirate pentru fiecare dintre noi. Gândurile Monseniorului Ghika ne vor ajuta pe toţi să putem continua aceeaşi cale de a face un apostolat discret şi rodnic pe care el l-a practicat toată viaţa, atât ca laic cât şi în calitate de slujitor al lui Dumnezeu. În aceste gânduri care ne ajută să gândim mai bine, mai eficient şi mai frumos, putem vedea dar şi vorbi despre geniul Monseniorului Vladimir Ghika, care din modestie, preferă să fie considerat cât mai puţin posibil autor, deoarece ceea ce este mai valoros în scrierile sale, nu vine de la autor, ci de la Dumnezeu. Iată care este cel mai frumos elogiu pe care...

Gânduri pentru zilele ce vin

Gânduri pentru zilele ce vin – Vladimir GHIKA Această publicaţie este traducerea – făcută de Doina CORNEA – a cărţii mons. GhikaPensées pour la suite des jours, editată în anul 1962. Conţine două lucrări distincte (“Gândurile” şi “Convorbirile”), şi pentru aceasta au fost separate. Prezentăm aici prima lucrare – Gânduri pentru zile ce vin. Cuvânt înainte al autorului       În volumul de faţă vor putea fi găsite, reunite: I. Reproducerea primei ediţii de Gânduri pentru zilele ce vin (1923). II. Seria de „Gânduri” publicată în Trestia de aur (Cronici, vol. 8, 1928). III. Seria de „Gânduri” publicată în Vigile (caietul 4 din 1930). IV. Un număr mare de „Gânduri” inedite. Totul reluat într-o nouă ordine. O ordine abia perceptibilă, dar care, subtilă şi discretă, ne-a părut preferabilă oricărei alte prezentări, de îndată ce am constatat că numărul meditaţiilor desprinse depăşeşte o anumită limită. E adevărat că pentru un număr restrânse poate mai potrivit neprevăzutul dezordinii – golirea coşului cu hârtii pe masă, la întâmplare, cu farmecul surprizei, contrast sau armonie între elementele fortuit alăturate. Când însă numărul creşte, condiţiile se schimbă: ducă cititorul parcurge cartea în ordinea ei riguroasă permanenţa unei dezordini poate să obosească; dacă însă face parte dintre aceia care caută ceva, deschizând volumul la întâmplare (lucru practicat adesea, cu succes, când e vorba de „cărţi de căpătâi”, suprapunerea neprevăzutului, prea des acumulat, poate dăuna scopului urmărit. Aşadar, aici, un fir subţire, fie el cât de capricios, adesea adăugit şi readăugit, făcând meandre, leagă totuşi între ele gândurile aduse sub ochii cititorului puţin mai mult decât o făcea în trecut. Le leagă, mai ales, pe grupări de afinităţi,...