Copie adeverință de deces, 19 V 1954

M. A. I. Penitenciarul Jilava Evidenţă si Cazier …913-19.05.1954 Dosar deţinut Către Tribunalul Militar Teritorial Bucureşti Vă trimitem alăturat copia după adeverinţa de deces a deţinutului Ghica Vladimir, care a fost condamnat de Dvs, la 3 ani T.G, prin sentinţa Nr.1234/1953. Vă rugăm să luaţi notă şi să dispuneţi a se stinge urmărirea pentru infracţiunea comisă. Locţiitor. Cdt. Lt. Major. Manea St. Şef. Bir. Evidenţă Plt. Vraciu....

Adeverința de deces, 17 V 1954

Sfatul popular al Comunei Jilava Adeverinţă Nr. 17 1954 Mai 17 Se adevereşte că la acest Sfat Popular, în registrul de acte de moarte, la Nr. 17, din 17 Mai 1954 s-a înregistrat moartea Ghica Vladimir în vârstă de 80, de sex bărbătesc, cu ultimul domiciliu în localitatea Bucureşti, Raionul Stalin, Str. Stalin, nr.34. Cauza morţii este debilitate senilă. Prezenta serveşte numai pentru înhumare sau încinerare şi se opreşte de administraţia cimitirului sau a crematorului. Semnătura NOTĂ: 1) După prezenta nu se elibereazã duplicat 2) Fără prezentarea acestei adeverinţe, nu se face înhumarea sau incinerarea Tip. D.G.M. – c....