Sentinţa Tribunalului Militar Teritorial Bucureşti, 24 X 1953

TRIBUNALUL MILITAR TERITORIAL – BUCURESTI – Dosar Nr.2278/953. SENTINŢA  Nr.1234.- =================== Astăzi 24 octombrie 1953. Tribunalul Militar Teritorial Bucureşti compus conform art. 8 din legea Nr.7/952 din: – Preşedinte: Maior de Justitie [..] – Asesori populari: Maior [..] Maior [..] – Procuror Militar: Lt. Major de Just. [..] – Grefier: [..] S-a intrunit în şedinţa publică în scop de a judeca cauza privitoare pe: 11. – GHICA VLADIMIR,născut la 25 Decembrie 1875 în Constantinopole – Turcia, fiul lui Ioan Ghica (fost prinţ) şi Alexandrina, preot catolic, cu ultimul domiciliu în Bucureşti Str. Cpt. Demetriade Nr. 9-11. Trimişi în judecată după cum urmează: Dezbaterile au avut loc în şedinţa de la 24 Oct. 1953 câ… […]     Acuzaţii s-au prezentat în instanţă asistaţi de apăratorii lor după cum urmează: – Acuzaţii: Ghica Vladimir, Godo Mihai şi Sax Martin asistaţi de Av. Petrescu Dumitru. Pentru partea civilă – Banca E.P.R – s-a prezentat reprezentantul acesteia, Av. Baciu. Preşedintele a stabilit identitatea acuzaţiilor, care a consemnat în interogatoriul fiecăruia. Grefierul a făcut a făcut apelul martorilor propuşi în cauză. Au răspuns la apel martorii acuzării: Baltheizer Ioan, Alexandrescu Elena, Olteanu Gheorghe, Tofler Viorica, Rusu Valeria, Ana Borza şi Schubert Mişeline.- Martori în apărare nu au fost. După aceasta s-a dat citire actului de acuzare şi pi…lor din dosar, iar Preşedintele a procedat la interogarea acuzaţilor. S-a procedat apoi la audierea martorilor prezenţi, a caror depoziţii s-au consemnat în procese verbale aparte ca anexat la dosar.       Acuzarea luând cuvântul în replică asupra schimbărilor de calificare solicitate de acuzare, declară că-şi menţine concluziile sale şi se opune la schimbarea de calificare în...

Rechizitoriu, 28 VII 1953

R.P.R. PROCURATURA MILITARĂ TERITORIALĂ – Bucureşti – Dosar No. 4563/953 – 4632/53 R E C H I Z I T O R No. 1463 din 28 Iulie 1953 Noi, Lt. Maj. de Justiţie […], Procuror Militar Ajutor, din Procuratura Militară Teritorială Bucureşti. Examinând actele dosarului privitor pe: 11. – GHICA VLADIMIR, născut la 25 Decembrie 1873, în Constantinopol, Turcia, fiul lui Ion Ghica fost Prinţ şi Alexandrina, de cetăţenie şi naţionalitate română, preot catolic, neîncadrat politic, judecat sau condamnat nu a mai fost, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, Str. Cpt. Demetriade, no. 9 – 11, în prezent arestat; CONSTATĂM URMĂTOARELE:                 ÎN FAPT:      După eliberarea ţării noastre de către glorioasele Armate Sovietice poporul nostru muncitor răsturnând puterea exploatatorilor şi consolidând independenţa naţională a ţării noastre, ajutorul multilateral şi frăţesc al Uniunii Sovietice, construieşte bazele economice ale socialismului în scumpa noastră patrie. Au apus pe vecie vremurile când ţara noastră era o semi colonie a capitalului internaţional când dezvoltarea ei economică stabilită la Paris sau Berlin, la Londra sau Washington, când principalele bogăţii ale ţării erau jefuite de trusturile străine. S-a înfăptuit ţelul pentru care poporul nostru a dus lupte seculare, a prins viaţă visul marilor patrioţi. Niciodată nu se va şterge din amintirea poporului nostru recunoştinţa nemărginită şi respectul cel mai profund faţă de poporul sovietic, faţă de vitezele sale forţe armate, care, sub conducerea gloriosului Partid Comunist al Uniunii Sovietice au salvat popoarele Europei şi Asiei de primejdia înrobirii fasciste şi şi-a dat sângele pentru eliberarea României şi altor ţări de sub jugul imperialist. ..//..     După terminarea celui de-al doilea Război mondial,...