Notă informativă, 1 XII 1947

566 1 decembrie 1947 Cl. A.1 N O T A Joi, 27 Noiembrie a.c., Între orele 18,30 – 19,30, Monsegniorul Ghika a ţinut in cancelaria parohiei Bisericii Unite din Str. Polonă 48, în faţa unui auditoriu de 3 – 4 persoane, o conferinţă cu subiect religios referitoare la “Apostolicitatea (acţiunea de răspândire a credinţei în rândurile lumii păgâne) Bisericei Romano – Catolice”. Acest subiect cred ca a mai fost tratat de Mgr. Ghika acum doi ani, tot in cadrul acţiunii de unire a tuturor românilor într-o singură credinţă. Nu s-a facut nici o aluzie politică. ——– Comunicat: – D-lui Cons. […] – D-lui […] – Subs....

Notă informativă, 14 XI 1947

14 Noiembrie 1947 Cl. A N. 237 N O T A Nunciatura si discursul radio-difuzat al Episcopului de Milano.În diferite cercuri din ţară se spunea că Papa ar fi ţinut un discurs în care ataca pe comunişti în termeni foarte vehemenţi, numindu-i duşmani ai civilizaţiei şi aplicându-li-se excomunicarea, etc. Era curios faptul că în cercurile catolice nu se prea menţiona acest discurs şi iată că ieri 13 Noembrie a.c., Monsegniorul Ghika, provocat de D-ra Gavrilescu de acum o săptămână şi după ce a luat lămuriri de la Nunciatură spunea: “Papa nu are nici o legătură cu discursul pronunţat de către Arhiepiscopul milanez. Acest discurs avea un caracter arhidiocesic (administrativ) şi privea pe cei din raza episcopatului de Milano. Este foarte rău când ordine cu caracter local iau interpretare greşită şi capătă o publicitate mondială. Explicaţia este următoarea: lângă Milano sunt nişte foburguri de lucrători şi mahalagii sceleraţi, care desgroapă mormintele spre a le jefui, pradă bisericile furând odoarele. Comunismul spiritual (nu materialist) şi...

Scrisoare, 5 IX 1947

Bul. Dacia Nr. 2 Bucureşti 5 Septembrie 1947 Scumpă fiică întru Domnul,     Dacă nu am răspuns la scrisoarea voastră din luna Mai, este că nu am putut să vă răspund în mod satisfăcător până acum; în prezent sper că voi putea să fac ceva şi, în cazul în care nu intervine ceva neprevăzut, sosesc la sfârşitul lunii Septembrie întovărăşit de Greceanu, pentru a aduce la mănăstirea Văratec ajutoarele alimentare cerute. Este în interesul nostru, pentru a evita concurenţele şi intrigile, ca dumneavoastră să fiţi actualmente singura informată şi pentru aceasta vă rog să fiţi discretă. Dacă totuşi vă previn, cu toate riscurile, este că probabil veţi fi nevoită să luaţi anumite măsuri pentru a fi în timp util, ca să ne primiţi şi că, mai ales, Greceanu crede că este mai bine aşa, dacă discreţia este bine păstrată. Eu nu cred că voi putea rămâne mai mult de o zi sau două, dar aceasta va fi o bună ocazie de a ne revedea, de a vorbi, şi de a stabili poate, la un termen nu prea îndepărtat, o altă întrevedere. Vă voi aduce câteva cărţi noi, în locul celor ce le voi lua înapoi. Până atunci, vă transmit, cu binecuvântarea mea, ecoul celor mai bune rugăciuni pentru dumneavoastră la toate maicile.Al vostru devotat, V. J. Ghika. P.S. Este necesar să aflu, dacă este posibil la întoarcerea curierului sau printr-o scrisoare ce mi-o veţi trimite, numărul maicilor de la Văratec pentru a calcula, în consecinţă, darurile şi natura...

Notă informativă, 10 IX 1947

10 Septembrie 1947 Ajutorul american pentru mănăstirile Văratic şi Agapia       Cu ocazia vizitei făcută în toamna anului trecut la mănăstirea Văratec de către mgr. Vladimir Ghika, când acesta s-a întâlnit cu mitrop. Irineu al Moldovei, când aceşti doi prelaţi au fost de acord că o apropiere între cele două biserici este posibilă, când Irineu i-a sărutat mâna şi „relicva” lui Ghika, la despărţire s-a dat o masă, la care au participat o parte din călugăriţe în frunte cu stareţa Lecea, marea admiratoare a mgr-ului. Mănăstirea Agapia – numai la 2 km. de Văratic – n-a fost vizitată în primul rând pentru motivul, că aceste două locaşuri se duşmănesc. Se crede că şi prof. Ştefănescu, care se afla în concediu la Agapia, a aranjat în aşa fel, ca să nu dea ochii cu Mgr-ul. La plecarea lui Ghika, stareţa Lecea s-a plâns de lipsuri, secetă, vremuri grele, de „oamenii regimului, care fac propagandă chiar în curtea mănăstirii, etc.” şi l-a rugat să aibă grijă şi de Văratec, ca să ajungă şi pe acele ajutorul american. Ajuns la Bucureşti, Mgr-ul a intervenit la Misiunea Americană, la nunţiul apostolic d’Ohara, la cercurile romano-catolice , etc. şi peste Ocean (U.S.A.) S-a început colectarea de daruri în cercurile catolice de acolo, destinate catolicilor din România, bântuită de secetă. S-a întâmplat însă, ca ajutorul să sosească după (trecerea) perimarea crizei şi iată că acum câteva săptămâni Mgr-ul este înştiinţat de Dl. Greceanu (însărcinatul cu distribuirea ajutoarelor de pe lângă Misiunea Americană din Bucureşti) că a sosit un nou ajutor american, însă intervine o modificare; Moldova are o recoltă satisfăcătoare în momentul de faţă,...