Notă informativă, 22 X 1946

128/28 22 Octombrie 1946 Decin Nota D-ra Gavrilescu din Bucureşti, Str. Spătarului Nr.37, are o cameră de închiriat, care ar putea fi rechiziţionată, cu scopul de a fi instalat acolo un tânar sau o tânară din partea Serviciului. Chiriaşul sau chiriaşa ar putea urmări atât activitatea cât şi legăturile D-rei Gavrilescu cu Mgr. Ghika, Episcopul Suciu şi cercurile maniste.    D-ra Gavrilescu este o admiratoare şi fiică sufletească a Mgr-ului Ghika, fiind şi o fanatică catolică. Casa ei serveşte ca loc de întâlnire a monsegniorului cu alte persoane marcante, din lumea catolicilor si uniţilor. ——– Comunicat: – D-ului Dir....

Mandat de aducere, 23 IX 1946

CURTEA DE APEL BUCUREŞTI SECŢIA VIII-a Palatul Justiţiei, Calea Rahovei, 2 Dosar Nr. 1426/46 MANDAT DE ADUCERE Nr. 15884 23…. 1946 În numele legii şi al M. S. Regelui Mihai I; Noi, Preşedintele Curţii de Apel Bucureşti, s. VIII-a, mandăm şi ordonăm tuturor agenţilor forţei publice, să aducă înaintea acestei Curţi, pe Monsenior Vladimir Ghika din comuna Bucureşti, Bdul Dacia, Nr. casei 2 pentru ziua de 27 sept 1946 ora 8 dim., spre a fi ascultat ca martor în procesul lui Horia Cosmovici.Cerem depozitarilor forţei publice să dea ajutor, în caz de trebuinţă, pentru executarea acestui mandat, subscris de noi şi investit cu sigiliul Curţii. PREŞEDINTELE CURŢII, SS. Indescifrabil Grefier, SS....

Conferinţa «Istoria Bisericii»

Conferinţa «Istoria Bisericii» – monsenior Ghika, Bucureşti, 20 Iulie 1946 Ce vrem să urmărim aici: O comună încercare tinzând să urmărească, să pătrundă şi să înţeleagă în mod util, pentru suprema şi generala utilitate a vieţii eterne, a vieţii de-alungul secolelor a Bisericii, căreia Dumnezeu ne-a făcut marele dar de a aparţine. Anumite pregătiri sunt cerute cercetătorilor. Anumite dispoziţii sunt impuse prin însăşi natura obiectului de cercetat. Noi spunem ,,a înţelege în mod util” şi ţinem a preciza ,,ce fel de utilitate”. Dacă nici o ştiinţă, nici chiar cea mai speculativă, nu trebuie să fie în nici un mod despuiată ca o importanţă practică, – care nu trebuie pierdută din vedere, – cu riscul unei frivole şi periculoase neînţelegeri, aceea care priveşte istoria Bisericii are mult mai mult decât altele ca valoare strâns legată de soarta noastră individuală sau colectivă. Aicea ca şi aiurea, şi mai mult decât aiurea, tratând despre acestă Împărăţie a lui Dumnezeu, căci aceasta este denumirea proprie, denumirea în acelaşi timp evanghelică şi precisă a Bisericii, trebuie să căutăm în primul rând în sine Împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea sa şi restul ne va fi dat mai uşor şi ca un adaos. Fără îndoială că într-un grad mai neînsemnat decât într-o datorie de desăvârşire spirituală, sau într-o investigaţie de adâncă teologie, se poate spune într-un mod sigur şi manifest, că dacă nu se face cât de cât din istoria Bisericii o operă pioasă, nu se face istoria Bisericii. Astfel această istorie nu este făcută cum ar trebui, nici pentru propriul biine al celui care o face, nici pentru binele celorlalţi, şi cu atât mai puţin...