Actul de condamnare, 15 VI 1954

Dosar nr.331/1954.- REPUBLICA POPULARĂ ROMÎNĂ TRIBUNALUL MILITAR PENTRU UNITĂŢILE M. A. I.D E C I Z I U N E A  NR.870    184 Sentinţa publică din 15 iunie 1954 Tribunalul Militar Pentru unităţile M. A. I., compus din: Generalul Maior de Justiţie    […]             Peşedinte Maior de Justiţie                  […] Capitan de Justiţie               […]            Judecători Maior de Justiţie                  […]            Procuror Militar Grefier                               […]            Grefier de şedintă A luat în cercetare în şedinţă publică recursurile introduse de Menghes Heronim din Predeal str. Barbu Delavrancea nr.3, Silvia Montani din Bucureşti str.Aleea Năstăsescu nr.4, Placa Silvia din Bucuresti str. Pitar Moş nr.37, Florei Lucia din Bucureşti str. Londra nr. 20, Asaftei Andrei din Bucureşti str. Alexandru Popov nr.19, Haider Xaveriu din com. M. Kogălniceanu regiunea Constanţa, Costel Elisabeta din Bucureşti str. Grigore Tăranu nr. 10, Gogo Mih… din Gherla str. Bobîlna nr. 3 regiunea Cluj, Augustin Francisc din Tîrgovişte str.Vasile Roată nr.34, lo Gungiu Iosif din Pitesti str. Şerban Vodă nr.103, Ghica Vladimir din Bucureşti str. Cpt. Demetriade 9-11, în contra sentinţei nr.1234 din 24 octombrie1953 pronunţată de Tribunalul Militar Teritorial Bucurtesti.-Procedura completă.- S-a ascultat raportul prezentat de tov. Maior de Justiţie Oprescu Mihail.- S-a dat cuvîntul reprezentanţilor recurenţilor şi anume: Tov. avocat Guido Bondi pentru Ghica Vladimir a susţinut motivele de recurs depuse şi a cerut în concluziuni casarea sentinţei dată de Tribunalul de fond.- Procurorul Militar luînd cuvîntul a susţinut  că motivele de casare expuse de recurenţi în şedinţă publică nu sunt întemeiate şi a cerut în concluziuni respingerea tuturor nulităţilor invocate de...

Înștiințarea familiei, 8 VI 1954

M. A. I. Penitenciarul Jilava Buc. Evidenţă şi Cazier 574-8.VI.1954 Către [nume şters!] Sfatul Popular al Raionului Stalin Regiunea Bucureşti [text şters!]     Vă facem cunoscut că în ziua de 16 Mai 1954, a decedat în acest Penitenciar numitul Ghica Vladimir, care a avut domiciliul în Buc, St. Generalismul Stalin Nr. 34, Raionul Stalin, fiul lui Ioan şi Alexandrina, de profesie Preot. Vă rugăm să inştiinţaţi familia defunctului pentru a se prezenta să-i ridice actele şi obiectele rămase la unitatea noastră. Comandant. Maior. [nume şters!] Şef.Bir.Evidenţă Plt. [nume...

Copie adeverință de deces, 19 V 1954

M. A. I. Penitenciarul Jilava Evidenţă si Cazier …913-19.05.1954 Dosar deţinut Către Tribunalul Militar Teritorial Bucureşti Vă trimitem alăturat copia după adeverinţa de deces a deţinutului Ghica Vladimir, care a fost condamnat de Dvs, la 3 ani T.G, prin sentinţa Nr.1234/1953. Vă rugăm să luaţi notă şi să dispuneţi a se stinge urmărirea pentru infracţiunea comisă. Locţiitor. Cdt. Lt. Major. Manea St. Şef. Bir. Evidenţă Plt. Vraciu....

Adeverința de deces, 17 V 1954

Sfatul popular al Comunei Jilava Adeverinţă Nr. 17 1954 Mai 17 Se adevereşte că la acest Sfat Popular, în registrul de acte de moarte, la Nr. 17, din 17 Mai 1954 s-a înregistrat moartea Ghica Vladimir în vârstă de 80, de sex bărbătesc, cu ultimul domiciliu în localitatea Bucureşti, Raionul Stalin, Str. Stalin, nr.34. Cauza morţii este debilitate senilă. Prezenta serveşte numai pentru înhumare sau încinerare şi se opreşte de administraţia cimitirului sau a crematorului. Semnătura NOTĂ: 1) După prezenta nu se elibereazã duplicat 2) Fără prezentarea acestei adeverinţe, nu se face înhumarea sau incinerarea Tip. D.G.M. – c....

Certificat medical de deces, 16 V 1954

Penitenciarul Jilava Dispensarul Medical         C E R T I F I C A T  M E D I C A L Nr. 4 din 16 Mai 1954 Subsemnatul Dr. Rosenfeld Jean, medicu Penit. Jilava, certific prin prezenta că numitul Ghica I. Vladimir, în varstă de 80 ani, a decedat în infirmeria acestui penitenciar, la data de 16 Mai 1954, orele 17.30, cauza morţii fiind debilitate senilă. Drept care eliberez prezentul certificat. Medicul Penit. Jilava Dr. Rosenfeld...

Recurs, 25 III 1954

Domnule Preşedinte, Subsemnatul Ghica Vladimir, recurent în dosarul nr. 331/1954, cu termen de judecată la 25 Martie 1954, prin apărătorul meu avocat Guido Bondi (conform delegaţiei 131040 din 16.3.1954) depun mai jos dezvoltatele: MOTIVE DE RECURS Istoric: Ghica Vladimir – preot în vârstă de 80 ani, – a fost condamnat prin sentinţa Nr. 1234 din 24 Octombrie 1953, la 3 ani de temniţă grea, pentru infracţiunea de complicitate la „crima de Înaltă trădare”, în cauză făcându-se aplicaţiunea art. 121 c. p. combinat cu art. 190 c. p. comb. cu art. 4, 6 şi 7 din Decretul 199/1950, cu acordarea circumstanţelor atenuante prev. de art. 157 c. p. cu comutarea pedepsei de la 15 Noiembrie 1952. Faptele reţinute în sarcina recurentului, astfel cum apar din rechizitorul 1463 din 28 Iulie 1953: După ce se arată în chip generic că recurentul a întreţinut relaţii cu diplomaţii Delegaţiei Franţei şi Nunciatura Apostolică, se stabileşte în mod concret următoarele fapte în activitatea infracţională a recurentului: A. Între anii 1951-1952, a expediat prin Delegaţia Franţei 3 scrisori fratelui său Dimitri Ghica din Elveţia, scrisori care se refereau la sănătatea şi activitatea sa preoţească, impresii despre starea lucrurilor din ţară, starea de spirit în general şi despre situaţia alimentară. B. În toamna anului 1952, a primit o scrisoare de la Roma pentru acuzatul Menges Heronim, pe care i-a transmis-o prin Claudia Tudose. C. A primit de la Puiu Viehmann, un manuscris cu conţinut provocator la adresa regimului de democraţie populară, care s-a găsit cu ocazia percheziţiei ce i s-a făcut. Aceste fapte au fost socotite complicitate la criă de înaltă trădare. Prin sentinţa pronunţată în...